GMO w Polsce jednak zakazane

GMO w PolsceGMO - organizmy genetycznie zmodyfikowane.. Unia Europejska wymusiła na Polsce dostosowanie naszych przepisów do europejskich, a co za tym idzie nakazała uprawę w naszym kraju roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Polska, aby mimo wszystko bronić się przed uprawami genetycznie zmodyfikowanymi wydała w styczniu 2013 roku dwa rozporządzenia zakazujące rolnikom uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810 oraz ziemniaka typu Amflora. Problem dotyczy wszystkich Polaków, szczególnie rolników, którzy muszą wiedzieć co mogą posiać a czego nie.

Polska pod wpływem Unii

Rośliny genetycznie zmodyfikowane to takie, do których wszczepia się gen na przykład bakterii, wirusów czy zwierząt, aby uodpornić je na różne czynniki zewnętrzne typu szkodniki czy zimno. W Polsce większość osób jest przeciwnych genetycznie modyfikowanej żywności. W państwach Unii Europejskiej takie uprawy są zgodne z prawem. W 2009 roku Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości twierdząc, że Polska łamie unijne przepisy zakazując upraw GMO. Trybunał w 2009 roku przyznał Komisji rację. Polska musiała zmienić ustawę o nasiennictwie. Nowa ustawa, zezwalająca na rejestrację i obrót nasionami zmodyfikowanymi genetycznie została podpisana przez prezydenta w grudniu ubiegłego roku. Wzbudziła wtedy wiele kontrowersji.

Polska znalazła sposób na zakazanie upraw

Rada Ministrów w pewien sposób obeszła unijne przepisy i wydała dwa rozporządzenia, które obowiązują od 28 stycznia tego roku. Zakazała stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka typu Amflora. To najbardziej znane genetycznie modyfikowane rośliny. Kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, tak zwanej MON 810, jest ponad 200 odmian. Kukurydza ta zawiera gen, który uodparnia roślinę na larwy szkodnika - omacnicę prosowiankę, która niszczy kolby kukurydzy. Drugie rozporządzenie zakazuje uprawy ziemniaka typu Amflora.

Jaki Polska podała powód, aby uniknąć unijnych konsekwencji?

Podała, że rośliny genetycznie zmodyfikowane krzyżują się z naturalnymi odpowiednikami oraz rozprzestrzeniają w nowych środowiskach w niekontrolowany sposób, zanieczyszczając je w ten sposób na wiele pokoleń i zagrażając bioróżnorodności. Genetycznie modyfikowana kukurydza może wpływać na zanieczyszczenie miodów produkowanych w Polsce. Nie wiadomo także jaki wpływ ma na żywotność pszczół. Warto dodać, jeżeli chodzi o drugie rozporządzenie dotyczące odmiany ziemniaka Amflora, że Polska jest czołowym producentem ziemniaków w Europie. Wszelkie krzyżowanie się odmian może być niekorzystne dla produkcji. Tym samym, ostatecznie, polscy rolnicy nie mogą uprawiać tych rodzajów genetycznie zmodyfikowanych roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapowiedziała kontrole. Jeżeli rolnik zasieje rośliny genetycznie zmodyfikowane, zostanie ukarany, a jego uprawy mogą zostać zniszczone.

Nie zakazano obrotu zmodyfikowanym materiałem siewnym

Z takiego obejścia przepisów skorzystały miedzy innymi Niemcy, Francja, Węgry czy Austria. Jednak uprawa roślin genetycznie modyfikowanych jest możliwa u naszych sąsiadów, na przykład w Czechach czy Słowacji. Materiał siewny może bez problemu zatem trafić do Polski. Nie ma bowiem zakazu obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym. Rolnicy z Polski sami muszą trzymać rękę na pulsie i sprawdzać dokładnie materiał siewny, jaki chcą kupić i od kogo. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania, że nasiona są zmodyfikowane genetycznie. Nasiona takie będą o 20-30 procent droższe. Na opakowaniach powinna również znaleźć się odpowiednia informacja. W razie wątpliwości można zbadać kupiony materiał siewny na przykład w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.